COACHING



Som coachee (den, der lader sig coache) kan man afklare egne ønsker og udforske sin viden og sine erfaringer med henblik på at finde de svar, man har brug for. Og det viser sig gang på gang, at man er klogere, end man selv troede...

Man kan arbejde med et enkelt punkt og komme til afklaring om noget, der har betydning lige nu, - eller bruge flere sessioner til at finde og realisere en virkningsfuld strategi i forhold til en større udfordring.

Se mere her >

  > Hvem er coach?
> Hvad kan jeg bruge enkelt samtale til?
> Hvad kan jeg bruge et forløb til?

> Betingelserne ved afbud eller ændring af tid
> Rammerne for forløbet
> Pris

Andre former for sparring
> Coachtikon®
> De 7 roller®
> Telefoncoaching




< Tilbage til forrige side