Provinu: Maria Kammerer
 


Kursusleder & coach: Direktør for Provinu
MARIA KAMMERER


Person
“Jeg vil gerne anbefale Maria Kammerer, der med sine intime kurser flytter deltagerne langt længere end sædvanligt, da hun formår at koble faglig og personlig udvikling på en meget givende måde.

Hendes faglige indsigt og smittende latter gør det altid merningsfuldt at være sammen med hende. Mød hende, og gå glad og beriget derfra.”

June 22, 2011
Signe Kiselberg, PMO i Road Pricing, skat"Jeg er blevet coachet af Maria Kammerer, og jeg oplevede en stor imødekommenhed; et menneske som jeg kunne /mærke/ virkelig gerne ville hjælpe mig videre i min proces."

September, 2012
Thomas Klintgaard, selvstændig konsulentFunktion
Maria Kammerer inspirerer til effektivisering af egen arbejdsform og samarbejdet med andre.


Effekt
Effekten er endnu bedre resultater og relationer.
De afledte effekter er fastholdelse af medarbejdere og mindre sygefravær.


Metode
De bedre resultater opnås gennem:
 • overblik
  Identificering af de indsatsområder, der er vigtigst, for at man kommer godt videre lige nu.

 • optimering
  Brug af den viden, deltageren allerede har om de processer, der leder frem til de gode resultater.

 • overskud
  Bevidsthed om, hvad der skal til, for at man altid når det vigtigste.

 • tid
  Identificering af tidshuller i arbejdsgange (den tid, man bruger til at tage sig sammen til opgaver, der isoleret set ikke tager særlig lang tid og den tid, der kan gå med at handle på misforståelser og nå frem til helt andre resultater, end det oprindeligt var tænkt).

 • fokus
  Tilrettelæggelse af de rammer, der skal til, for at man bedst muligt fokuserer på opgaven – både i det selvstændige arbejde og i samarbejdet med andre.

 • præcision
  Det, der skal til, for at man træffer den rigtige beslutning f.eks. omkring tidsforbrug eller ansættelsen af en medarbejder.

Erfaring
Maria Kammerer stiftede Provinu i 2003 og har pr. 2. april 2012 - som:
 • kursusleder
  afholdt 146 arrangementer i form af Kurser/foredrag/
  udviklingsprocestiltag/undervisningsforløb med i alt 1.364 deltagere
  fortrinsvist i form af kurser med 2-12 personer - med fokus på afklaring og virkeliggørelse af værdier og visioner i det selvstændige arbejde og i samarbejdet med andre.

 • mødeleder i netværket Provinu Mission®
  afholdt 52 netværksmøder med fokus på selvledelse - som forudsætning for egen arbejdsglæde - og kongruens mellem ønske, kommunikation, handling & effekt i samarbejdet og i ledelsen af andre.

 • coach
  coachet 74 personer - heraf har 46 været i forløb - omkring ledelsesbeslutninger i relationen til medarbejderne, karrierevalg og personlig trivsel. Coaching er desuden en integreret del af undervisningen og kursusledelsen.

 • underviser
  undervist som ekstern lektor ved Institut for Statskundskab
  Københavns Universitet, efterårsemestret 2008 i faget:
  > Magt som kreativt rum i mødet mellem forvaltning og borger

Baggrund
Cand.scient.pol.
NLP Business Practitioner, NLP Master Practitioner
> Se mere om uddannelse, videreuddannelse & certificeringer hér


Feedback
> Kunderne siger
> Referencer


Kontakt
> Send en mail eller ring 70 23 08 59.