COACHING
- rammer for forløbet


Ved hver coachingsession gælder det, at det er kunden, der bestemmer, hvad man vil have ud af sessionen. Det fungerer allerbedst, når man lægger ud med at sige: "Jeg vil gerne have dette ud af sessionen i dag:..." Hvis man ikke er nået så langt i sin afklaring, hjælper coachen til den afklaring med sine spørgsmål.


Regler ved afbud eller ændring af tid
Da både kunde og coach har brug for at kunne disponere deres tid, gælder følgende regler for betaling i tilfælde af afbud eller ændring af tid:

 • 48 timer før eller derover: 0,- kr.
 • 24-1 timer før aftalen: ½ pris
 • 1-0 time før aftalen eller intet afbud: fuld pris

  Reglerne betyder, at det er helt ok. at flytte eller aflyse en tid, bare man holder sig indenfor de rammer, der er nævnt hér.

  Samtidig inspirerer de den, der bliver coachet, til at starte sin forberedelse senest 48 timer før.


  Reglerne vedr. afbud og ændring af tid kan virke hårde, men de er nødvendige for at begge parter kan have den nødvendige frihed, og fordi arbejdet med personlig udvikling også er forbundet med modstand. Den stammer ofte fra behovet for tryghed og kan både komme fra ens egen krop/sind og fra ens omgivelser (se mere om modstand længere nede i teksten).

  Derfor er det en god idé at have en back-up strategi, hvis der pludselig skulle dukke en uventet opgave op eller barnet/børnene skulle blive syge, lige når man skulle være hos sin coach.

  Normalt er det ikke noget problem for coachsessionen, hvis man selv er syg, stresset, træt eller ked af det. Tit kan symptomerne forsvinde i sessionen, fordi de ofte er tegn på, at kroppen taler.
  - Den nedsætter som regel støjniveauet, når den er blevet hørt.

  Hvis du er i tvivl, om det er ok. du kommer i din nuværende tilstand, så ring!


  Rammerne for forløbet
  Man får mest ud af sin coaching, når man ved, hvad man vil med forløbet som helhed og med den enkelte session, og man bruger sessionen til at afklare hvornår og hvordan man følger op på det.

  Forløbene kan være afgrænsede og åbne. I begge tilfælde er det godt, at man afklarer det overordnede formål med forløbet og de delmål, man ønsker at nå undervejs.

  Ved det afgrænsede forløb, evaluerer man på slutningen af forløbet for at vurdere, om man ønsker at fortsætte eller runde af for denne gang.

  Ved det åbne forløb fortsætter man samarbejdet til det overordnede formål er nået.

  Det er normalt at bruge de første sessioner på afklaringen af det overordnede formål, hvis man ikke allerede kender det på forhånd.


  Modstand
  Enhver udviklingsproces skaber modstand, fordi man bevæger sig fra noget kendt (der føles trygt, fordi det er kendt) til noget ukendt, der i første omgang føles utrygt, fordi det kalder på nye strategier, nye værdier og nye færdigheder.

  Sygdom, træthed, ondt i hovedet og ønsket om at aflyse en tid kan være tegn på modstand mod forandring. Det kan derfor være en god idé, at man spørger sig selv, hvordan man ellers vil arbejde med sit tema, hvis man aflyser netop denne tid. Hvis svaret er et alternativ, der svarer til coachingsessionen, er det ikke modstand. Hvis det er fordi man prioriterer noget andet, kan man spørge sig selv, om begge dele ikke kunne lade sig gøre. Og om man ikke på længere sigt ville have det bedre med at have taget det ene "farlige" eller "lidt kedelige" skridt med denne ene session.

  Også kærester og børn kan udvise modstand mod, at man flytter sig (ved at blive syge, irritable, negative, modvillige mm.). Der er ikke andet at gøre end at berolige dem og vise dem, at man stadig er der, og at man prioriterer dem højt, selv når man tænker og handler på nye måder.


  Den, der vover, mister fodfæstet for en stund.
  Den, der ikke vover, mister selve livet.
  Søren Kierkegaard


  Det er coachens rolle at være vidne til den landing, man laver, når man har vovet, og inspirere til at man definerer det sted, man ønsker at lande, og mestrer de nye færdigheder, så godt,
  så man virkelig nyder det, når man er i mål,
  - og bevarer de gode resultater, man har skabt.


  Du er velkommen til at
 • tage en enkelt session på en tilstrækkeligt afgrænset
      problemstilling med henblik på at mærke,
      hvad coaching kan gøre for dig
 • kontakte os, hvis du har spørgsmål


  Skriv gerne, hvis du vil ringes op, og hvornår det vil passe dig >


  < Tilbage til forrige side