LITTERATUR OG LINKS
Her kan du finde litteraturforslag og links, der supplerer og uddyber det, jeg skriver i kompendiet.

God fornøjelse!


Med venlig hilsen
Maria Kammerer
Direktør - Provinu

< Tilbage til forrige side