LITTERATUR OM PROJEKTLEDELSE, UDVIKLING OG LEDELSE


Projektledelse
Aktiv Projektledelse. Mål, milepæle, mennesker.
Andersen, Ahrengot & Ryding Olsson
Børsen Kbh. 1999.

Projektledelse i løst koblede systemer.
Christensen & Kreiner.
Jurist og Økonomforbundets forlag 1999.

Fundraising. Døllner 1990

Se også på www.projektforeningen.dk - litteratur - litteraturoversigt eller artikler.

Udvikling
Mads Ole Dall; Lone Fischer
Slip anerkendelsen løs! : appreciative inquiry i organisationsudvikling
Forlaget Frydenlund 2001

Håndbog i Fremtidsværksteder
Robert Jungk & Norbert R. Müllert
2. udgave, 3. oplag politisk revy 1989

How to Get Ideas, Jack Foster, 1996

Ledelse
Om lederens vej fra Viden til Visdom
Finn Havaleschka
Garuda forlag. Knebel
www.garuda.dk

Lederskab - nutidens resultater som fundament for fremtiden.
David P. Hanna

Hermed et uddrag af David P. Hanna's forord:
"Som moderne leder forventes man at kunne bygge bro mellem organisatoriske og personlige krav om mere for mindre, samtidig med at virksomhedens konkurrenceevne bevares.

I bogen Lederskab - nutidens resultater som fundament for fremtiden viser den amerikanske forfatter, David P. Hanna, at selve lederskabets kerne - det, som gør ledere til succesrige ledere - er lige så tidløs som naturelementerne. Kernen er en proces, der er praktiseret af lederguruer som Stephen Covey, Mahatma Gandhi og W. Edwards Deming. Covey kalder processen for "indefra-og-ud".

Først fokuserer man på sig selv ved at udvikle karakter, kompetence og engagement i en vision. Det skaber tillid, loyalitet og fortrolighed hos andre. Herefter arbejder man på en organisatorisk tilpasning; man former systemer og strukturer, så de kan levere det, interessenterne har behov for.

Jeg blev oprindeligt inspireret til denne bog ved at se det håb, der blomstrede i virksomheder, hvis ledere rent faktisk havde besluttet at lede. Hvis man bevidst anvender teorien "mere for mindre", så den omfatter mere end ens eget jeg, er der flere interessenter, der opnår endnu mere for endnu mindre. Men det kræver store ændringer af den måde, ledere tænker og handler på. Disse ændringer kan kun realiseres via et fornyet engagement i vores egne væsentligste værdier og i de naturlove, der i sidste ende styrer vores effektivitet."


- Kernen i Provinus kurser i projektledelse er fremhævet med fed af undertegnede.


< Tilbage til forrige side