LITTERATUR
Til seminaret: Magt som kreativt rum i mødet mellem forvaltning og borger
Ved Institut for Statskundskab, Københavns Universitet - efterår 2008


Kernelitteratur
Christensen og Daugaard Jensen
Kontrol i det stille, Søren Christensen og Poul-Erik Daugaard Jensen, NY UDGAVE PÅ VEJ 1. SEPTEMBER 2008

Christensen og Kreiner
Projektledelse i løst koblede systemer - ledelse og læring i en ufuldkommen verden, Søren Christensen og Kristian Kreiner, Jurist og Økonomforbundets forlag, 1. udgave, 6. oplag, 1999

Covey
7 gode vaner, Steven Covey, 2. udgave, 10. oplag, 2003, Schultz, ISBN 87-609-0101-2

Järvinen, Larsen og Mortensen (red.)
Det magtfulde møde mellem system og klient, red. Margaretha Järvinen, Jørgen Elm Larsen og Nils Mortensen, Aarhus Universitetsforlag, Magtudredningen 2002.

Kammerer 2007
Refleksioner vedrørende kurset om det magttomme rum, Maria Kammerer, Provinu, 2007
Findes i Kammerer 2008 - 2.

Kammerer 2008 - 1
Kompendium til kurserne i Projektledelse og de 7 roller, Maria Kammerer, Provinu, maj 2008

Kammerer 2008 - 2
Kammerer, Maria: " SKABENDE MAGT definition - metodeovervejelse - refleksion", Provinu, Hørsholm, 2008.

Miller
Henry Miller: En djævel i paradis, 1959 (Originaltitel: A Devil in Paradise, 1957). Udgaver:
Hans Reitzel; 1959(1-3).
Hans Reitzel Serie, 5; 1966.

Samfundsøkonomen 2002
Samfundsøkonomen nr. 7, 2002: Tema: Aktiveringsindsatsen i Danmark. Indeholder bl.a. Torfings bidrag.

Thomsen
Magt og indflydelse, Jens Peter Frølund Thomsen, Magtudredningen, 1. udgave, 2. oplag, 2000

Torfing
Torfing, Jacob (2002). "Aktivering, netværksstyring og terapeutiske reguleringsmåder". Samfundsøkonomen, nr. 7, pp. 33-40.

Vallgårda 2001
Vallgårda, Signild (2001). "Et program for folkesundheden og velfærdsstaten". Ugeskrift for læger, 2001; 163: 326-329.

Vallgårda 2002
Vallgårda, Signild (2002). "Styring gennem frihed. Magtudøvelse i folkesundhedens navn", pp. 115-131 i Erik Albæk, Peter Munk Christiansen & Birgit Møller (red.). Demokratisk set. Århus: Aarhus Universitetsforlag.

Vallgårda 2004
Vallgårda, Signild (2004). "Social ulighed i sundhed - hvad er problemet?". Ugeskrift for læger 166/7, 9. februar.


Supplerende litteratur
Christiansen & Togeby
På sporet af magten. Red. Peter Munk Christiansen & Lise Togeby, Magtudredningen, Aarhus Universitetsforlag, 2003

Clegg
Frameworks of Power, Stewart R. Clegg, Sage 1989

Flyvbjerg
Rationalitet og Magt - Det konkretes videnskab, Bent Flyvbjerg, Akademisk Forlag, 1. udgave, 6. oplag 1996

Gallwey
The Inner Game of Work - Overcoming Mental Obstacles for Maximum Performance, W. Timothy Gallwey, Texere, etexere.com, 2000, 2002 - evt. kun kapitel 10: The Inherent Ambition

Havalescka
Lederens mentale scorekort - find dit ledelsesmæssige sweet spot Finn Havaleschka, Garuda Forlag, 2005, 1. udgave, 1. oplag

Jørgensen
Jørgensen, Torben Beck (2000). "Offentlige værdier og offentlig organisering", pp. 99-112 i Finansministeriets debatbog: Etik, ansvar og værdier i den offentlige sektor. København: Administrationspolitiske småskrifter.

Kamp, Koch, Buhl og Hagedorn-Rasmussen
Forandringsledelse med koncepter som ledestjerne, Annette Kamp, Christian Koch, Henrik Buhl, Peter Hagedorn-Rasmussen, Nyt Teknisk Forlag, 1. udgave, 1. oplag, 2005 Forord s. 1-2.
Del 1: Tre magiske bogstaver til at forandre organisationen
Del 2: I uddrag: Business Process Reengineering i en kommunal forvaltning
Del 3: Håndbog i ledelseskoncepter

Kaufman
Lykken er et valg, Barry Neil Kaufman, Borgen 2003

Kirkeby
Verden, ord og tanke - sprogfilosofi og fænomenologi, Ole Fogh Kirkeby, Handelshøjskolens Forlag, 1994

Maslow
Toward a Psychology of Being, Abraham H. Maslow, John Wiley & Sons, Inc. Third Edition, 1968, 1999

Torfing 2003
Den stille revolution i velfærdsstaten: fra forsørgelse og hierarki til aktivering og netværksstyring, Jacob Torfing, (2003) i Madsen & Pedersen (red). Drivkræfter bag arbejdsmarkedspolitikken. København: SFI.

Wilber
Wilber, Ken: "A theory of everything: An integral vision for business, politics, science and spirituality". Publisher: Shambhala Publications, Inc. October 2001
ISBN-13: 9781570628559


Litteraturliste >
for "Kompendium til kurserne i Projektledelse og de 7 roller", Maria Kammerer, Provinu 2008 - 1< Tilbage til forrige side