VISION


Visionen - ønsket - har en afgørende indflydelse på vores motivation for at handle.

Det overrasker måske ikke, men virkeligheden er fuld af "burde"-tanker og handlinger, hvor der ikke ligger noget dybtfølt ønske bag.

- Omvendt kan vi være så uafklarede om vores ønsker, så vi først lægger mærke til, at de har været der, når vi finder ud af, at de ikke er gået i opfyldelse. - En typisk erfaring mange kunder/opgavestillere gør sig, når de arbejder med projekter. Når de bliver spurgt, ved de ikke, hvad de vil have, men når de opdager, de ikke har fået det, ved de godt, hvad de gerne ville have haft.

Hvad gør man, for at ende der hvor man kan fejre resultatet sammen?

En central model på kurserne er inspireret af målhierarkiet, der bliver præsenteret i bogen
"Aktiv Projektledelse" af Andersen, Ahrengot & Ryding Olsson.

Jeg uddyber modellen med teknikker til at kommunikere, skabe og udvikle visioner og mål
bl.a. inspireret af:

  • Marshall Rosenbergs kommunikationsmodel >
  • Metoder hentet fra NLP >

    Se mere om Provinu's kurser i projektledelse hér >


    < Tilbage til forrige side