PROVINU MISSION®
Indhold & form
DE 4 REFLEKSIONSRUMØnsker du mere tid og glæde i hverdagen og endnu bedre resultater? Ønsker du mere fokus på det, der er allervigtigt og mere tid til det, der har betydning? Og ønsker du at være i et inspirerende netværk med andre?

På møderne i Provinu Mission har vi fokus på det, der grundliggende motiverer os selv og andre og på formålene bag vores valg.

Vi reflekterer altså der, hvor mission og vision starter. - Der hvor vi er i kontakt med kernen i det, vi gør.

Effekten er en mere ren intention, der giver mulighed for at fejre egne sejre og kommunikere med andre på måder, så man i stigende grad får den respons, man ønsker.

Herfra er det lettere at vælge den rigtige strategi og den rigtige samarbejdspartner, den rigtige ansat, den rigtige kunde, den rigtige opgave.

Minikurser
Hvert møde foregår som et minikursus med sit eget fokus, der skifter fra gang til gang, så vi i løbet af 4 møder kommer omkring følgende 4 behovssfærer:

1) fysik
2) færdighed
3) kontakt
4) formål

De 4 behovssfærer dækker tilsammen alle menneskelige behov og er samtidig indfaldsvinkler til arbejdet med missionen - formålet bag visionen.

Opdelingen i de 4 behovssfærer går igen hos talrige teoretikere, der hver især har fundet frem til dem - mange af dem helt uafhængigt af hinanden.

De præcise ord hér - og netop deres specifikke tolkning - står mødeleder til ansvar for.

Møderne kan suppleres med Provinu's kurser og coaching i mødet med specifikke udfordringer.

> Se praktisk info om netværksmøderne hér


Mødeleder
Maria Kammerer


Klik på billedet for en præsentation