temakursus
DE 7 ROLLER
Effektivitet og indre ro

Hvordan fremmer man effektivitet og indre ro?

Målgruppen er alle, der arbejder med nogen eller noget, der er
i udvikling: mennesker, virksomheder eller produkter.Hvordan skaber man arbejdsro og forebygger stress
hos sig selv og sine medarbejdere?

Hvad gør man, når man ønsker et arbejdsmiljø med effektivitet,
indre ro og den rette balance mellem:
 • energi og udfordringer?
 • tid og opgavemængde?
 • ambitionsniveau og faktisk formåen?
Hvad kan man bruge hhv. leder-, lærer- og coachrollen til i den
sammenhæng?


På kurset får du mulighed for at:
 • reflektere over din planlægning:
  - hvordan kan den blive endnu bedre?
  - hvordan forholder man sig til uforudsete udfordringer?

 • tænke over begreberne "pyt", "nej" og "hjælp":
  - hvem har ansvar for at bede om hjælp,
    når han/hun har brug for det?
  - hvem har ansvar for at sige "nej", når det er nødvendigt?
  - hvornår ved man, om det er ok. at sige "pyt"?
  - hvem har ansvar for at skabe en tryg stemning,
    så folk tør være ærlige og gøre noget andet, end de plejer?
  - hvordan kan man skabe en tryg stemning som hhv. leder, lærer og coach?
    og hvilken rolle skal på banen først?

 • afklare, hvordan du skaber energi og arbejdsglæde i og omkring dig
  (for med energi og glæde kommer ofte mod - bl.a. til a være ærlig og gøre
  noget andet, end man plejer)

 • beslutte, hvordan du forholder dig til begrebet "ansvar".
  - Er ansvar noget, man har eller noget, man ta'r?
  - Hvem kan tage ansvar for hvad?
  - Hvordan forholder man sig til sit ansvar for sig - og andres ansvar for sig?

 • afgøre, hvordan du vil bidrage som hhv. leder, lærer og coach,
  samtidig med at du sender et klart signal om, at:
  "jeg har ansvar for mig, og du har ansvar for dig"

- og du får lejlighed til at udforske følgende spørgsmål:
 • hvordan kan jeg skabe en stemning og en kultur, der inkluderer
  stresshåndtering og stressforebyggelse?

 • hvad kan jeg gøre som hhv. leder, lærer og coach for at opnå det resultat?

 • hvordan kan jeg strukturere min hverdag, så hver dag bliver en glæde og
  jeg opnår effektivitet og indre ro?

 • hvad er flow?

 • hvordan kan jeg bruge humor og alvor til at skabe arbejdsglæde og indre ro?

 • hvordan kan jeg skabe en bedre situation, hvis jeg mærker tegn på stress
  hos mig selv eller andre?

 • hvor går grænserne for min indflydelse, og hvordan forholder jeg mig til det?

 • hvad er de optimale rammer for min arbejdsdag fysisk, tidsmæssigt, socialt,
  mentalt, spirituelt?
Vi tager udgangspunkt i eksempler fra hverdagen, så kurset bliver til
inspiration - også helt konkret.

Undervisningen veksler mellem oplæg, diskussioner og brug af metoder.
De erfaringer, der bliver udvekslet, er naturligvis fortrolige.

Max. antal deltagere: 8

Supplerende links om:
> tanken bag de 7 roller
> kursusleder
> de andre temakurser under overskriften DE 7 ROLLER


> Skriv til os, hvis du er interesseret i netop dette kursus

> Se aktuelle kurser hér
< Tilbage til forrige side