Tanken bag
DE 7 ROLLERI en arbejdssituation er vi indimellem jævnbyrdige. - Andre gange, er der nogen, der bestemmer eller har en merviden.

Det betyder i praksis, at vi giver og tager imod hjælp /
inspiration / samarbejde på mange forskellige måder.

Kurserne i DE 7 ROLLER tager udgangspunkt i den erkendelse, at vi skifter roller flere gange i løbet af en arbejdsdag og at vi med fordel kan:

 • reflektere over, hvornår og hvordan vi spiller hvilken rolle
 • øve grundidéen i hver rolle, så vi håndterer den bedre og
      bedre


  De 7 roller er:
  1) leder:
  den, der bestemmer herunder definerer rammerne og angiver retningen,

  2) lærer:
  den, der giver viden fra sig,

  3) arbejder:
  den, der gør det, der skal gøres,

  4) hjælper:
  den, der skaber de bedst mulige arbejdsbetingelser,

  5) forhandler:
  den, der skaber mulighed for, at man finder løsninger, der
  tilgodeser flere parters ønsker på samme tid,

  6) coach:
  den, der inspirerer andre til at komme i kontakt med deres egen viden og drivkraft.

  7) medmenneske:
  den, der er nærværende og ser på sin næste med troen på, at han/hun rummer og er noget helt særligt - uanset hvor personen er lige nu - fysisk, i sit fokus, i sine tanker, socialt og med sine færdigheder

  På kurserne arbejder vi med, hvordan vi får de roller til at supplere hinanden bedst muligt i mødet med konkrete udfordringer.

  > Kurser i DE 7 ROLLER®
  > Kronologisk oversigt over kurser
  > Personlig sparring med brug af DE 7 ROLLER®  < Tilbage til forrige side