TANKEN BAG KURSERNE
Det er tanken bag Provinu's kurser, at vi alle kan finde
brugbare svar på disse to grundliggende spørgsmål:

Hvordan er jeg der for mig selv?
 • ledelse
 • autoritet
 • selvværd

  - samtidig med, at jeg er der for andre?
 • samarbejde
 • jævnbyrdighed
 • ligeværd

  Kurserne bygger på den erkendelse, at det kan være nødvendigt
  at gennemarbejde forskellige temaer og eksempler fra hverdagen,
  før man finder de svar, der virker bedst.

  Vi tror, man altid kan blive klogere på egne og andres
  potentialer - uanset hvor meget man allerede kan og ved.
  Og vi arbejder ud fra en accept og anerkendelse af det, der er.

  Litteratur og links >


  < Tilbage til forrige side


 •