MARSHALL ROSENBERGS KOMMUNIKATIONSMODEL


Her får du en kort indføring i Marshall Rosenbergs kommunikationsteori - også kaldet
 • Ikke Voldelig Kommunikation
 • Empatisk kommunikation
 • Girafsprog

  I slutningen af dokumentet er der en oversigt over følelser og behov, hvis du har brug for inspiration til at prøve modellen af på en hverdagssituation. Jeg har udviklet en ny inddeling af behov, som jeg underviser i på mine kurser.

  Ifølge Christensen og Kreiner er visionen kernen i projektet. Marshall Rosenberg kommunikationsteori befinder sig på visionsniveau.

  Marshall Rosenberg tager udgangspunkt i et virkelighedssyn, der er anderledes end det, vi normalt tror på og handler ud fra. Han sætter fokus på følelser og almenmenneskelige behov, hvor vi ofte tænker og reagerer med udgangspunkt i kritik, krav, vurdering, analyse og dom.

  Når vi er ærlige på girafsprog, fortæller vi os selv og andre, hvad vi føler og har brug for. Når vi er ærlige på "ulvesprog", fortæller vi os selv og andre, hvad vi gør forkert og hvad der er galt med os. I Marshall Rosenbergs grundopfattelse er der ikke noget galt med nogen. Vi reagerer måske ikke som vi ønsker, når vi ikke får dækket vores behov. Men nøglen til en mere attraktiv situation er at vi kommer i kontakt med vores egne behov og tager udgangspunkt i dem. Kompasset, der peger på behovet er den følelse, vi har lige nu. Derfor er enhver følelse velkommen uanset om den er "positiv" eller "negativ". For følelsen fortæller os, hvad det er vigtigt for os at tilgodese lige nu.

  Modellen blev oprindeligt skabt til konfliktløsning. Marshall Rosenberg udviklede den i et forsøg på at få gadebander til at holde op med at slå hinanden ihjel i USA. Det lykkedes for ham. I dag tager han rundt til konfliktområder i hele verden.

  Modellen kan også bruges til at lave visioner, møde mennesker, hvor de er og skabe en god stemning.

  Marshall Rosenbergs kommunikationsteori bliver også kaldt Ikke Voldelig Kommunikation, Girafsprog og Empatisk kommunikation.


  Marshall Rosenbergs kommunikationsmodel
  1) Observation
  2) Følelse
  3) Behov
  4) Anmodning

  i Berit Mikkelsens udgave:
  1) Hvad sker der?
  2) Hvordan har du det med det?
  3) Hvad har du brug for?
  4) Hvad vil du gøre ved det?

  Modellen ser enkel ud, men der er visse udfordringer forbundet med at bruge den i praksis. Det hænder at vi vurderer samtidig med at vi observerer, at vi blander følelse og analyse, at vi tror, vi kan have brug for at andre mennesker gør noget bestemt og at vi mener andre skal følge vores anmodning, når vi nu har gjort os den umage at udtrykke os på giraf. Derfor bliver der også udbudt en del kurser i brugen af modellen.

  Sproget (= modellen) viser først sin effekt, når vi taler det rent, og når det er den, metode, der virker i den pågældende situation.

  Observationen skal være en konstatering: Når du kommer ½ time efter vi har aftalt - ikke: når du kommer "for sent" (kritik, analyse).

  Følelsen skal være en følelse, vi kan have, uanset hvad andre gør. Vi har ansvaret for vores følelser, fordi de er et resultat af den måde, vi tolker situationen på. Hvis min kæreste kommer 2 timer senere hjem end han plejer, kan jeg tro, at han er sur på mig (så kan jeg blive bange for at miste ham), at han morer sig med sine venner og har glemt tiden (så kan jeg blive glad ved tanken om, at han kommer glad hjem), at han bliver væk for at undgå at gøre sin del af arbejdet i hjemmet (så kan jeg blive vred), at der er sket ham noget (så kan jeg gå i panik).

  Behovet skal være et behov, vi kan få tilfredsstillet, uafhængigt af hvad en bestemt person gør eller ikke gør. I det øjeblik vi gør os afhængig af en bestemt person eller institution for at få tilfredsstillet vores behov, bliver vores anmodning til et krav - uden at vores chancer for at få vores behov tilgodeset, bliver bedre af den grund.

  Anmodningen skal være åben for et "nej". Det er ikke en ordre i "girafklæder" men et forslag til en løsning. Og der er altid mindst tre muligheder.

  Forudsætningen for at finde en holdbar løsning er, at begge parter kender deres følelser og behov i situationen og melder ud med udgangspunkt i dem. Det kan hænde, at du selv eller andre har brug for hjælp til at finde ud af, hvordan i har det med det, der sker og hvad i har brug for. Afklaringen af følgende tre spørgsmål kaldes empati:

  Observation: Hvad er det præcist, der sker.
  Følelse: Hvordan har jeg det med det?
  Behov: Hvilket behov får jeg/får jeg ikke dækket i situationen?

  Det er tit den afklaringsproces, der er den sværeste. Til gengæld er der også rigtig meget at hente ved at finde ind til kernen af det, der har betydning for os hver især lige nu. Så bliver komplicerede konflikter og problemstillinger enkle og håndterbare. Den største udfordring består i at have tålmodighed med afklaringsprocessen og give den den opmærksomhed, de spørgsmål og den drivkraft (arbejdet med at virkeliggøre del-mål løbende), der skal til.


  Behov
  Marshall Rosenberg deler behov op i følgende kategorier: Autonomi,
  højtideligholdelse, integritet, indbyrdes afhængighed, fysiske behov, leg,
  åndelig fordybelse. Følgende er hans egne eksempler:

  Autonomi
  at vælge sine egne drømme, mål, værdier
  at vælge, hvordan man vil indfri sine drømme, mål, værdier

  Højtideligholdelse

  at fejre, at der skabes liv og drømme går i opfyldelse
  at markere tab: af ens nærmeste, drømme osv. (sørge)
  Integritet

  Indbyrdes afhængighed
  autensitet
  kreativitet
  mening
  selvværd
  accept
  anerkendelse
  at bidrage til at livet beriges (at bruge sin formåen på at give det der understøtter livet)
  forståelse
  fællesskab
  følelsesmæssig tryghed
  hensyntagen
  indføling
  kærlighed
  nærhed
  opmuntring
  respekt
  retfærdighed
  støtte
  tillid
  varme
  ærlighed (den styrkende ærlighed, der gør os i stand til at lære af vores begrænsninger)

  Fysiske behov
  berøring
  beskyttelse mod livstruende livsformer: virus, bakterier, insekter, rovdyr (især mennesker).
  bevægelse, motion
  hvile
  luft
  mad
  seksuel udfoldelse
  tag over hovedet
  vand

  Leg

  Åndelig fordybelse
  enhed
  fred
  harmoni
  inspiration
  orden
  skønhed

  Citatet er hentet fra Marshall Rosenbergs bog "Ikke voldelig kommunikation", Borgen Kbh. 2000. Side 71-73. Bogen er oversat fra engelsk "Nonviolent communication" 1998. Noget af klarheden er muligvis gået tabt i oversættelsen.


  Følelser
  Følelser, der peger på det mættede eller det umættede behov.

  Følelser, der peger på et mættet behov - Marshall Rosenbergs eksempler
  afklaret
  afslappet
  afspændt
  begejstret
  beroliget
  beruset
  berørt
  betaget
  betænksom
  bevæget
  bjergtaget
  ekstatisk
  ellevild
  energisk
  engageret
  entusiastisk
  eventyrlysten
  fascineret
  fattet
  fintmærkende
  forbavset
  forbløffet
  forbunden
  forfrisket
  fornøjet
  forventningsfuld
  fredfyldt
  frejdig
  fri
  frimodig
  frydefuld
  fængslet
  glad
  glædestrålende
  glødende
  godt tilpas
  grebet
  henført
  henrykt
  hjælpsom
  håbefuld
  i godt lune
  imødekommende
  inspireret
  interesseret
  ivrig
  jublende glad
  kisteglad
  kæk
  kærlig
  lettet
  levende
  livlig
  lykkelig
  lyksalig
  lystig
  lysvågen
  medrevet
  munter
  målbevidst
  nysgerrig
  opfyldt
  opkvikket
  oplivet
  oplyst
  opløftet
  opmuntret
  opsat
  opslugt
  optimistisk
  overrasket
  overvældet
  pragtfuld
  prægtig
  rolig
  sorgløs
  sprudlende
  stille
  stimuleret
  stolt
  strammet op
  strålende
  styrket
  taknemmelig
  tilfreds
  tilfredsstillet
  triumferende
  tryg
  trøstet
  ukuelig
  varm
  varmhjertet
  velfornøjet
  veloplagt
  veltilpas
  velvillig
  venlig
  videbegærlig
  vidunderlig
  åbenhjertet
  åndeløs
  årvågen

  Følelser, der peger på et umættet behov - Marshall Rosenbergs eksempler
  agtpågivende
  angst
  anspændt
  apatisk
  arrig
  bange
  bedrøvet
  befippet
  beklemt
  bekymret
  bestyrtet
  bitter
  chockeret
  deprimeret
  desillusioneret
  desorienteret
  doven
  elendig
  ensom
  fjendtlig
  flosset
  forbitret
  forfærdet
  forgræmmet
  forknyt
  forladt (?)
  forlegen
  forpint
  forsagt
  forskrækket
  forstemt
  fortvivlet
  fortørnet
  foruroliget
  forvirret
  frastødt
  frustreret
  frygtsom
  følelsesløs.
  glædesløs
  gnaven
  hadsk
  harm
  harmdirrende
  hidsig
  humørforladt
  hvileløs
  irritabel
  irriteret
  jaloux
  kedelig (?)
  kold
  lammet
  ligeglad
  lukket
  lunken
  misfornøjet
  mistroisk
  mistænksom
  modfalden
  modløs
  modvillig
  nedbøjet
  nedtrykt
  nervøs
  ophidset
  oprevet
  overrasket
  overvældet
  panisk
  passiv
  pessimistisk
  pikeret
  pirrelig
  rasende
  rastløs
  reserveret
  rystet
  rådvild
  sammenbidt
  skamfuld
  skeptisk
  skrækslagen
  skuffet
  sky
  skyldig (?)
  skør
  sløv
  slået ud
  sorgfuld
  svækket
  sønderknust
  sørgmodig
  søvnig
  sårbar
  såret
  tankefuld
  trist
  træt
  trøstesløs
  tung
  tungsindig
  tøvende
  ude af den
  udeltagende
  udkørt
  udmarvet
  udmattet
  uengageret
  ulykkelig
  urolig
  usammenhængende
  usikker
  utilfreds
  utilpas
  utryg
  utålmodig
  vred
  ynkelig
  ængstelig
  ærgerlig

  Marshall Rosenbergs bog "Ikke voldelig kommunikation",
  Borgen Kbh. 2000. Side 61-63

  Jeg har sat spørgsmålstegn i parentes (?) efter de følelser, det undrer mig, han nævner i denne forbindelse. Noget af uklarheden skyldes muligvis oversættelsen, forskellige betydninger af samme ord eller. Det undrer mig, fordi han understreger, at vi ikke kan kalde noget en følelse, hvis den bygger på en tolkning af intentionen bag det, andre gør imod os.


  < Tilbage til forrige side