temakursus
DE 7 ROLLER
Feed back

Hvordan giver man god feed back?

Målgruppen er alle, der arbejder med nogen eller noget, der er i
udvikling: mennesker, virksomheder eller produkter.Hvordan inspirerer man bedst til personlig og faglig udvikling?
- Og hvad betyder det for ens måde at arbejde på og relationerne
til kolleger og medarbejdere?

Her kan du reflektere over disse spørgsmål:
 • Hvad gør jeg, når jeg går efter et helt bestemt resultat?
  - hvornår står jeg fast, og hvornår er jeg fleksibel?
 • Hvornår siger jeg min mening,
  - og hvornår holder jeg den for mig selv?
 • I hvilke situationer kan jeg med fordel spørge ind til
  den andens holdninger og kompetencer?

På kurset får du mulighed for, at
 • tage beslutninger om, hvordan du vil agere overfor dine medarbejdere,
  kolleger og samarbejdspartnere i de hverdagssituationer, hvor du fornemmer,
  I kan skabe endnu bedre resultater og få et endnu bedre samarbejde

 • finde inspiration til, hvordan du bliver endnu mere
  - tydelig som leder
  - opmuntrende som coach
  - afklaret om, hvordan og hvornår din indsigt inspirerer

 • afdække hvor grænserne går for, hvad du har indflydelse på som hhv.
  leder, lærer og coach, og finde ro med det

 • reflektere over, hvordan du oplever andre spille rollerne som leder,
  lærer og coach - og derigennem fornemme, hvordan du ønsker at spille de
  roller overfor andre

 • afklare med dig selv, at mennesker er forskellige og derfor også har
  brug for forskellige former for feed back... så det, der er rigtigt for dig,
  er ikke nødvendigvis rigtigt for andre.

 • afklare, hvad du gør, hvis du gerne vil opnå noget bestemt

- og du får lejlighed til at udforske følgende spørgsmål:
 • hvilken rolle falder mig lettest?

 • hvad kan jeg med fordel gøre noget mere af?

 • hvordan føles det at spille rollen som hhv. rendyrket coach, leder og lærer
   i en feed back situation?

 • hvilken rolle har jeg evt. modstand på, og hvordan forholder jeg mig til det?

 • hvordan skaber jeg de bedste rammer omkring den feed back,
   jeg ønsker at give til andre - og den, jeg ønsker at modtage?
Vi tager udgangspunkt i eksempler fra hverdagen, så kurset bliver til
inspiration - også helt konkret.

Undervisningen veksler mellem oplæg, diskussioner og brug af metoder.
De erfaringer, der bliver udvekslet, er naturligvis fortrolige.

Max. antal deltagere: 8

Supplerende links om:
> Skriv til os, hvis du er interesseret i netop dette kursus

> Se aktuelle kurser hér
< Tilbage til forrige side