temakursus
DE 7 ROLLER
Samspillet mellem rollerne

Hvordan skaber man det optimale samspil
mellem sine forskellige roller som leder?

Målgruppen er alle, der arbejder med nogen eller noget, der er i
udvikling: mennesker, virksomheder eller produkter.Hvordan får man sine forskellige roller som leder til at spille godt
sammen, så man opnår de bedst mulige resultater i samspillet med
kolleger og medarbejdere?

Hvornår er man f.eks. leder, lærer eller coach?
 • Hvad kalder situationen på lige nu?
 • Hvordan forholder man sig til det?
 • - Og hvad gør man med andres forventninger i den sammenhæng?

På kurset får du:
 • overblik over de 7 roller
 • indsigt i, hvad de forskellige roller kan bruges til i hverdagen
 • indblik i, hvad der skal til, for at rollen virker
 • tid og inspiration til at reflektere over, hvornår
  man med fordel kan vælge hvilken rolle
 • mulighed for at finde svar på konkrete udfordringer
 • metoder til at coache dig selv og andre

- og du får mulighed for at udforske følgende spørgsmål:
 • Hvordan veksler jeg bedst mellem rollerne som f.eks.
  leder, lærer og coach?
 • Hvordan inspirerer jeg andre til at komme i kontakt med
  deres egne ressourcer?
 • Hvordan lærer jeg fra mig i respekt for den anden?
 • Hvor går grænserne for min indflydelse, og hvordan forholder
  jeg mig til det?
 • Hvor søger jeg hjælp til de udfordringer, der ligger udenfor
  min indflydelsessfære, og hvad kan den hjælp bruges til?
 • Hvordan skaber jeg de bedst mulige rammer for udøvelsen af mine
  forskellige roller?
 • Hvordan skaber jeg en god feed-back-kultur?
Vi tager udgangspunkt i eksempler fra hverdagen, så kurset bliver til
inspiration - også helt konkret.

Undervisningen veksler mellem oplæg, diskussioner og brug af metoder.
De erfaringer, der bliver udvekslet, er naturligvis fortrolige.

Max. antal deltagere: 8

Supplerende links om:
> Skriv til os, hvis du er interesseret i netop dette kursus

> Se aktuelle kurser hér
< Tilbage til forrige side