FORTROLIGHEDAlt, hvad der udveksles på Provinu's arrangementer er fortroligt, og...

du får det bedste ud af kurset, når du undlader at fortælle om, hvad der er foregået på det og afholder dig fra at genfortælle de eksempler, indsigter, pointer og overvejelser, du har taget med dig - også selvom de er anonymiserede.

Det er meget værdifuldt at dele sine oplevelser og tanker med andre. Og uanset hvem du er sammen med hvor, vil der altid være et nu i kan dele. Det er altid muligt at registrere det, der sker i jer hver især lige nu af observationer, tanker, ønsker, drivkræfter.

Hvert nu indeholder sin egen gave, og det er meget mere kraftfuldt at sige ja tak til den, end at beskrive situationer udenfor det nu hvor relevansen er tænkt. Kun når andre situationer bruges til at stille et spørgsmål i forventning om, at det kan bringe glæde. Kun der kan de bruges, og oprindelsen til det spørgsmål behøver ikke kendes af den, der får det.

Hvis man alligevel føler sig fristet, skal man vide dette:

Alt, hvad der udveksles på Provinu's arrangementer er naturligvis fortroligt.

Hvis man ønsker at henvise til problemstillinger eller erfaringer hørt i de regi, skal de anonymiseres fuldstændigt, og følgende skal utydeliggøres:
  • køn
  • navn
  • firmanavn
  • den dato, du hørte om erfaringen / problemstillingen
  • det regi (f.eks. kursus / privat sammenkomst), du hørte om erfaringen / problemstillingen
  • hvor mange parter, der var involveret
Hvis ovenstående virker for kompliceret, undlader man nogen form for genfortælling.< Tilbage til forrige side